Art 1. Postanowienia ogólne. Postanowienia ogólne dotyczące regulaminu.

§ 1. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia gracza z odpowiedzialności.

§ 2. Gracz, który nie przestrzega regulaminu bez względu na nic zostaje ukarany.

§ 3. Na serwerze nie obowiązuje ustalony taryfikator kar, czas trwania kary zależny jest od Administracji.

§ 4. Kopiowanie regulaminu na inne serwery jest zabronione zgodnie z ustawą o prawach autorskich.

§ 5. Gracz, który nie zgadza się na warunki zawarte w regulaminie nie może grać na serwerze.

§ 6. Na serwerze obowiązuje kultura.

Art 2. Administracja. Zasady dotyczące administracji na serwerze.

§ 1. Administracja nie odpowiada za dane kont na serwerze.

§ 2. Skradziony login / hasło do konta premium jest sprawą wyłącznie jego posiadacza.

§ 3. Administracja ma prawo przejrzeć wszystkie pliki, które mogą zawierać potencjalne cheaty [niedozwolone modyfikacje] bez zgody gracza.

§ 4. Administracja na prawo poprosić gracza w każdej chwili o udostępnienie zdjęć - dalej "ss'ów" bądź ekranu - oraz folderów o których mowa w § 3.

§ 5. Administracja ma prawo banować według własnego upodobania jeśli powód jest zawarty w regulaminie.

§ 6. Administracja nie oddaje, nie sprzedaje i nie rozdaje itemów.

§ 7. Decyzje administracji są ostateczne i nie podlegają dyskusji, chyba, że są niezgodne z regulaminem. Odnośnik do § 5.

Art 3. Gracze. Zasady dotyczące graczy na serwerze.

§ 1. Zakazane jest używanie wspomagaczy (tzw. cheatów np. Huzuni, Nodus, Resilience itp.).

§ 2. Dozwolone modyfikacje to wyłącznie ReisMinimap oraz Optifine + Shadery.

§ 3. Zakazane jest modyfikowanie .minecraft.

§ 4. Zakazane jest używanie przezroczystych tekstur.

§ 5. Zakazane jest bugowanie.

§ 6. Zakazane jest włamywanie się na konta non-premium innych graczy.

§ 7. Gracz ma obowiązek wykonywania poleceń administracji, które najczęściej wydawane są na czacie globalnym.

§ 8. Niezastosowanie się do polecenia oraz brak współpracy z administracją = ban permanentny.

§ 9. Zakazane jest tworzenie multikont.

§ 10. Zakazane są obraźliwe i wulgarne nicki.

§ 11. Przeszkadzanie administracji = surowy tempban bez podania przyczyny.

§ 12. Próby wkopania administracji bądź "troll" - perm.

§ 13. Współpraca z cheaterem = temp.

§ 14. Zakazane jest kopanie na AFK'u.

§ 15. Zakazane jest nabijanie rankingu (wielokrotne zabijanie tej samej osoby).

§ 16. Wylogowanie się podczas sprawdzania = perm.

§ 17. Zakazane jest używanie macro, double-, triple-, quadra-, hexa-, pentaclików, programów typu AutoClick.

Art 4. Gildie. Zasady obowiązujące każdą gildię.

§ 1. Założyciel odpowiada za każdego członka w gildii.

§ 2. Zrekrutowana osoba jest "pod opieką" założyciela.

§ 3. Ucieczka przed banem gildyjnym / usunięciem gildii = ban.

§ 4. Dochodzenie do gildii tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

§ 5. Tworzenie akwariów oraz oceanów na cuboidzie i wokół grozi usunięciem gildii lub banem.

§ 6. Cheater w gildii = tempban dla gildii.

§ 7. Jeżeli założyciel okaże się cheaterem = tempban + usunięcie gildii.

§ 8. Próby wkopania administracji bądź "troll" - perm dla całej gildii.

§ 9. Zakazane jest nabijanie rankingu na członkach swojej gildii.

§ 10. Zakazane jest robienie bazy z kowadel, enderchestow oraz enchantow.

Art 5. Czat. Zasady obowiązujące na czacie.

§ 1. Obraza graczy / administracji / serwera / rodziny = tempmute / permmute.

§ 2. Spamowanie na chacie / helpopie = tempmute.

§ 3. Reklamowanie innych serwerów / stron internetowych / filmów grozi banem permamentnym.

§ 4. Prośby o itemy (tzw. donejty) = tempmute.

§ 5. Udostępnianie danych osobowych i prywatnych (nazwiska, numery telefonów, zdjęcia, profile na portalach społecznościowych itd.) = bezwarunkowy perm oraz czarna lista.